Senin Mesleğin, Senin Geleceğin

Büyüyen ve gelişen sağlık sektöründe personel ihtiyacı sürekli artmaktadır. Sağlık meslek lisesinden mezun olan biri hemşire yardımcısı olarak devlet hastanesi, özel hastane, devlet ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında, doğum evlerinde ya da üniversite hastane servislerinde çalışabilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz eğitim sürecinde staj ve meslek dersleriyle mesleki açıdan tam donanımlı hale gelerek okulun sağladığı ek puanla sağlık alanındaki bölümlere yerleşebilirler.